Under konstruktion

Under hösten 2018 kommer romanen Andra varvet publiceras här. 
Hemsidan ska bara bli klar först.